Договір публічної оферти про надання послуг - Carfaxexpress

Договір публічної оферти про надання послуг

м. Харків 2023 рік

Інтернет магазин carfaxexpress.com (далі по тексту – “Виконавець”), публікує цю публічну оферту про надання послуг. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (далі по тексту – ЦК України) даний документ розміщений в мережі Інтернет
за адресою https://carfaxexpress.com/, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою (далі по тексту – «Клієнт») дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і Клієнта.

Оплата Клієнтом послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. У цьому договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.1.1. «Клієнт» – фізична особа, що уклала з Виконавцем договір на умовах, що містяться в даному договорі.

1.1.2. «Пропозиції» – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання послуг (далі по тексту – «Договір») на існуючих умовах, що містяться в оферті.

1.1.3. «Акцепт» – повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов оферти.

1.1.4. «VIN-код» — унікальний серійний номер, який застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, причіпного транспортного засобу, мотоцикла і мопеда, визначення яких дані в міжнародному стандарті ISO 3833.

1.1.5. «Звіт про історію автомобіля» – детальний звіт про історію транспортного засобу, що експлуатувався на території США і / або Канади, який включає інформацію про комплектації автомобіля, дату випуску, пробіг, кількість власників тощо.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний договір є публічним договором, вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, і Клієнтом, з іншого, з моменту акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору та додатків до нього.

2.2. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Клієнту електронні послуги з пошуку і підготовці Звіту про історію автомобіля, який може включати в себе наступну інформацію:

  • Технічні характеристики автомобіля: марка, модель, рік випуску, вид палива і ін.
  • Пробіг автомобіля: дані зафіксованих пробігів автомобіля.
  • Історію перевірок: записи про перевірки даного VIN-коду.
  • Перевірку по базах даних викрадених автомобілів.
  • Заводські дефекти: інформація від виробника про виробничі недоліки в серіях автомобілів.
  • Інформація про виробника: адреса місця збірки.
  • Фотографії: добірка фотографій автомобіля.
  • Стан подушок безпеки.
  • Кількість власників.
  • інші відомості,

а також інші послуги, що надаються Виконавцем (далі по тексту – «Послуги») через веб – інтерфейс сайту https://carfaxexpress.com/, а Клієнт зобов’язується прийняти зазначені послуги та оплатити їх в порядку і на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

2.3. Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України та домовленостями Сторін. Виконавець, при необхідності, на свій розсуд може залучати для надання послуг інших осіб, на умовах співпраці.

2.4. Виконуючи будь-які дії на порталі, Клієнт вважається прийняв умови даного Договору в повному обсязі без винятків. У разі незгоди Клієнта з будь-яким положенням Договору, Клієнт не має права використовувати сервіси веб-сайту https://carfaxexpress.com/

2.5. Перелік послуг, що надаються Виконавцем, вказаний на веб-сайті Виконавця за адресою https://carfaxexpress.com/terms-and-conditions/.

2.6. Звіти про історію автомобіля отримані Клієнтом на веб-сайті Виконавця призначені тільки для особистого некомерційного використання і не можуть бути використані Клієнтом для комерційних цілей.

2.7. Виконавець є об’єднувачем даних і не несе відповідальності за повноту наданих даних в Звіті про історію автомобіля.

2.8. Виконавець повідомляє Клієнта про те, що в залежності від марки автомобіля, його виробника, року і місця виробництва, обсяг інформації, наданий Клієнту в порядку надання Послуги, може бути меншим від зазначеного в пункті 2.2., В зв’язку з обставинами, що не залежать від Виконавця і веб-сайту https://carfaxexpress.com/

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати послуги, передбачені цим Договором.

3.1.2. Надавати Клієнту інформацію та документи, що стосуються цього Договору, результату і процесу надання послуг за допомогою засобів електронного зв’язку.

3.1.3. Інформувати Клієнта про будь-яких обставин, які перешкоджають або можуть перешкоджати якісному, своєчасному або повного надання послуг за цим Договором.

3.1.4. Зберігати конфіденційність усіх відомостей за цим Договором і за всіма взаєминах з Клієнтом, крім випадків, обумовлених законодавством України.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Вносити зміни в сервіси веб-сайту.

3.2.2. На зберігання і обробку персональних даних Клієнта.

3.2.3. Проводити профілактичні роботи по сервісах веб-сайту з тимчасовим призупиненням їх роботи або роботи веб-сайту в цілому.

3.2.4. Змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Клієнта, шляхом публікації зазначених змін на веб-сайті, не пізніше 15 календарних днів з дня їх внесення (прийняття).

3.2.5. Відмовитися від надання послуг в разі неналежного виконання Клієнтом своїх зобов’язань за цим Договором.

3.2.6. Виконавець не несе відповідальності за наслідки несанкціонованого використання сервісів веб-сайту третіми особами, скоєних з вини Виконавця.

3.3. Клієнт зобов’язується:

3.3.1. Надавати повну, достовірну інформацію, необхідну для надання Послуг.

3.3.2. Оплатити Послуги відповідно до розділу 4 цього Договору.

3.3.3. Виконувати інші законні вимоги Виконавця, необхідні для належного виконання цього Договору.

3.3.4. Нести повну відповідальність за всі дії, вчинені на веб-сайті, розташованому в мережі Інтернет за адресою https://carfaxexpress.com/.

3.3.5. Не використовувати сервіси веб-сайту для вчинення будь-яких протиправних дій.

3.3.6. Направлення Клієнтом через веб-сайт будь-якого запиту на отримання інформації розглядається як підтвердження Клієнтом згоди з умовами цього Договору.

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. Отримати Послуги своєчасно, якісно і в повному обсязі відповідно до умов цього Договору.

3.4.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію від Виконавця про обсяг наданих ним послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг.

3.4.3. Клієнт зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати інформацію і матеріали, які стали йому доступні в зв’язку з наданням Послуги, за винятком їх особистого використання.

3.4.4. Клієнт зобов’язаний зберігати конфіденційність усіх відомостей за цим Договором і за всіма взаєминам з Клієнтом, крім випадків, обумовлених законодавством України.

4. УМОВИ НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГИ

4.1. Для отримання Послуги необхідно підключитися до мережі Інтернет і встановити веб-браузер (наприклад, InternetExplorer 6, MozillaFirefox 1.5, Opera 9, GoogleChrome, Safari 3), з підтримкою файлів сookies і JavaScript, а також програму AdobeAcrobatReader версії 3.0 і вище.

4.2. При наявності доступу до інтернету Клієнт направляє через веб-інтерфейс на сайті, розташованому в мережі Інтернет за адресою https://carfaxexpress.com, запит, із зазначенням VIN-коду автомобіля, для отримання інформації про транспортний засіб (автомобіль).

4.3. Виконавець здійснює попередню безкоштовну перевірку за вказаним Клієнтом VIN-кодом.

4.4. Відповідь на запит Клієнту може бути наступною:

4.4.1. Надати короткий звіт про історію володіння і експлуатації автомобіля

4.4.2. Повідомити про відсутність відомостей про транспортний засіб (автомобіль) і попросити ввести Клієнта інші дані про авто, яке перевіряється.

4.5. У разі наявності декількох звітів про історію автомобіля, з Клієнта стягується плата тільки за той Звіт про історію автомобіля, який має дійсний VIN-код транспортного засобу (автомобіля).

4.6. У разі введення користувачем недійсного VIN-коду, Клієнту не може бути надана Послуга, про що останньому повідомляється за допомогою додаткової інформації на веб-сайті. У свою чергу, Клієнт не несе ніяких додаткових зборів і плата не стягується.

4.7. Оплата за послуги також не справляється у разі, коли Клієнтом введений дійсний VIN-код, проте Виконавець не знаходить жодної актуальної та дійсної інформації про автомобіль.

4.8. Клієнт здійснює передоплату за кожен Звіт про історію автомобіля.

4.9. Пошук і підготовка Звіту про історію автомобіля здійснюється тільки за умови оплати Клієнтом зазначеного платежу.

4.10. Оплата Звіту про історію автомобіля проводиться через відповідний інтерфейс на сайті порталу https://carfaxexpress.com .

4.11. Інформація про вартість послуги надається у вигляді обчислень на веб-сайті https://carfaxexpress.com  у вікні, яке з’явиться після попередньої безкоштовної перевірки баз даних і визначення кількості та виду доступної інформації за вказаним VIN-кодом. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати розмір плати за послугу.

4.12. Оплата здійснюється за допомогою зовнішніх електронних платіжних систем через Інтернет.

4.13. Клієнт оплачує Послуги в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в цьому Договорі за допомогою банківської карти.

4.14. Детальний порядок оплати визначається правилами, встановленими зовнішніми незалежними постачальниками послуг.

4.15. Отримання Послуги за допомогою системи електронних платежів передбачає: – вибір виду і варіанту Послуги. – зазначення адреси e-mail, що використовується в процесі отримання послуги. – підтвердження замовлення Клієнтом.

4.16. Після здійснення оплати та наявності інформації за вказаним Клієнтом VIN-кодом, останнього буде направлено на сайт https://carfaxexpress.com, де він зможе отримати результат Послуги. Підготовка результату Послуги триває від кількох секунд до кількох хвилин / годин.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язань за цим Договором.

5.3. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за затримку або перебої в наданні послуг з причин, які знаходяться поза сферою контролю з боку Виконавця, налаштування роботи комп’ютерних або комунікаційних систем Клієнта і компаній, що підтримують передачу інформації для Клієнта, не дають можливість забезпечити передачу даних для Клієнта; збої в роботі комп’ютерних або комунікаційних систем Клієнта і компаній, що підтримують передачу інформації для Клієнта.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, заподіяну Клієнту або третім особам в результаті використання клієнтом результату послуг.

5.5. Виконавець формує звіти про історію автомобіля по його VIN-коду згідно з інформацією бази даних, яка включає різні джерела. Однак, в Звіті про історію автомобіля можуть бути відображені не всі існуючі дані, що стосуються негативних характеристик транспортного засобу (автомобіля), оскільки Виконавець не має можливості отримати абсолютно повну інформацію про транспортний засіб (автомобіль).

5.6. Звіти про історію автомобіля формуються на основі інформації, наданої з зовнішніх джерел, які є надійними. Однак, оскільки дані джерела є зовнішніми, і інформація, яка надходить, не може бути перевірена якимось чином, Виконавець не несе відповідальності за неточності, помилки і неповноту інформації, що міститься в звітах про історію автомобіля. Виконавець не може гарантувати надійність і достатність даних в Звіті про історію автомобіля для конкретних цілей, які переслідуються Клієнтом, а також досягнення Клієнтом цих цілей.

5.7. Виконавець не несе відповідальності за будь-які претензії або збитки, що виникли у Клієнта або третіх осіб у зв’язку з неправильним або помилковим введенням VIN-коду, неправильним використанням Клієнтом Звіту про історію автомобіля, або в зв’язку з наявністю в Звітах про історію автомобіля неповної / неточної інформації.

5.8. Виконавець не несе відповідальності за збитки (як реальний збиток, так і упущену вигоду, а також будь – які інші збитки) Клієнта в результаті використання клієнтом веб-сайту і надання Клієнтом інформаційних послуг на порталі https://carfaxexpress.com

5.9. Виконавець не несе відповідальності за збитки Клієнта через погану якість каналів зв’язку, технічних збоїв, неповних або неправдивих відомостей.

5.10. У разі невиконання або неналежного виконання Клієнтом цього Договору Клієнт несе відповідальність перед Виконавцем.

5.11.Погодившись з наданим Клієнту сайту https://carfaxexpress.com/  Договором, Клієнт погоджується з тим, що він ознайомився з усіма сторінками сайту https://carfaxexpress.com/  і зрозумів їх зміст. Клієнт також погоджується з тим, що прочитавши сторінку «Приклади звітів» на сайті https://carfaxexpress.com, він розуміє, яка інформація надається в повному звіті про історію автомобіля.

5.12. Будь-яку інформацію, яку отримує Клієнт використовуючи веб-сайт https://carfaxexpress.com, Клієнт повинен використовувати на свій страх і ризик і самостійно нести відповідальність за можливі наслідки використання цієї інформації, в тому числі за шкоду комп’ютера Клієнта або третіх осіб.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ

6.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою https://carfaxexpress.com  і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.

6.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови оферти і / або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в оферту, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції оферти в мережі Інтернет за адресою https://carfaxexpress.com, якщо інший строк набрання чинності змін не визначено додатково при їх публікації. Оферта вважається відкликаною з моменту видалення її публікації в мережі Інтернет за адресою https://carfaxexpress.com.

6.3. З моменту вступу в силу Договору з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.

6.4. У разі незгоди Клієнта з внесеними змінами і доповненнями, останній має право розірвати договір, попередивши за цим Виконавця за 15 днів до дати розірвання.

6.5. У разі відсутності письмового повідомлення Клієнта про розірвання Договору в зв’язку з незгодою з внесеними змінами і доповненнями, вираженого до моменту вступу нової редакції Договору в силу, Договір вважається чинним для Сторін в новій редакції.

6.6. Укладаючи цей Договір Клієнт підтверджує, що йому надана і зрозуміла вся інформація, що стосується надання послуг за цим Договором.

7. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до моменту розірвання Договору.

7.2. Договір вважається автоматично розірваним, в разі якщо Клієнт не скористався послугами Виконавця протягом 3 місяців.

7.3. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору, письмово повідомивши Клієнта.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

8.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: пожежа, стихійні лиха (повінь, зсув тощо), війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, заборони експорту або імпорту, страйки, епідемії, рішення і дії органів влади, втручання влади та інші обставини не залежать від Сторін, що перешкоджають виконанню цього Договору.

8.3. Факт виникнення і припинення всіх форс-мажорних обставин підтверджується відповідними документами, які відповідно до чинного законодавства України є підтвердженням таких обставин. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, повинна негайно інформувати про це іншу Сторону. З моменту отримання такого повідомлення іншою Стороною час виконання зобов’язань за цим Договором відкладається на час дії відповідних обставин.

8.4. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, звільняється від відповідальності тільки якщо ці форс-мажорні обставини виникли після укладення цього Договору, їх виникнення викликано подіями, що не залежать від волі цієї Сторони і відповідна Сторона були вжиті всі необхідні заходи для того, щоб уникнути негативних наслідків таких обставин.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, пов’язані з наданням послуг за цим Договором, конфіденційною інформацією. При цьому інформація, надана Клієнтом Виконавцю, може бути останнім розголошена на вимогу компетентних органів державної влади, в тому числі правоохоронних органів, суду і т.д., в тому числі для захисту своїх прав та інтересів.

9.2. Конфіденційна інформація не може передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим Договором, крім випадків, коли це пов’язано з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов’язань за цим Договором або сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

10. ОСОБИСТІ ДАНІ

10.1. Клієнт здійснюючи Акцепт даного Договору дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних (в тому числі на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення або іншу зміну, знищення та інші дії, які може здійснювати Виконавець з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронної та іншої формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними: ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, номер засобів зв’язку, електронних ідентифікаційних даних (IP- адреса, телефон, e-mail), дані про місце проживання, а також інші дані, добровільно надані ним з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків з Клієнтом, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації і договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.

10.2. Клієнт Акцептом підтверджує свою згоду на те, що, в разі необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені і надані третім особам.

10.3. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі прийняття необхідних заходів по недопущенню розголошення персональних даних працівниками і / або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані були довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням зобов’язань за цим Договором.

10.4. Клієнт погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу та захисту персональних даних Клієнта третіми особами, в тому числі працівниками Виконавця, якщо надання доступу до таких персональних даних (або інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було скоєно Виконавцем або іншою особою за згодою клієнта поза виконання зобов’язань за цим Договором у особистих цілях або інших цілях, не пов’язаних з виконанням зобов’язань за цим Договором, з використанням технічних засобів або інших матеріалів / обладнання Виконавця.

10.5. Вся надана Сторонами за цим Договором один одному інформація буде розглядатися як конфіденційна. Сторони повинні вживати всіх необхідних заходів проти розголошення її третім особам і організаціям.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Клієнт гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, винятків і застережень.

11.2. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того, де знаходиться клієнт, який отримує послугу.

11.3. Всі розбіжності і суперечки, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

11.4. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу, якщо вони викладені Виконавцем на сайті за веб адресою https://carfaxexpress.com.

11.5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

11.6. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або цього Договору в цілому. У такому випадку Сторони повинні якомога швидше вжити заходів щодо зміни Договору в тій мірі, наскільки це необхідно, щоб замінити недійсне положення, щоб в зміненому вигляді воно було законним і за своєю суттю максимально зберігало початкові наміри Сторін.

11.7. Повідомлення, спрямовані сторонами одна одній по електронній пошті, визначену цим договором, приймаються сторонами беззаперечно.

12. Контактні дані адміністрації сайту:

Тел: +38 (098) 528-46-56

e-mail: admin@carfaxexpress.com

Тех. підтримка користувачів:

Тел: +38 (098) 528-46-56

Режим роботи: з 9.00 до 18.00

© Авторське право carfaxexpress.com Усі права захищені.